Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de recursos energètics i miners
 • Enginyeria de recursos energètics i miners / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
12-13 40 22 31 94,44% 102 78,2% 7 100%
13-14 0 0 13 ND 95 85,73% 17 99%
14-15 20 0 6 ND 75 84,38% 20 96%
15-16 40 0 5 ND 58 82,23% 14 94%
16-17 0 0 ND ND 23 94,41% 14 92%
17-18 0 0 ND ND 9 86,67% 7 81%
18-19 ND ND ND ND 1 100% 1 78%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)