UPC : Enginyeria de recursos energètics i miners / enginyeria elèctrica / enginyeria electrònica industrial i automàtica / enginyeria mecànica / enginyeria química

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
13-14 235 133 104 95,83% 105 53,53% 0 ND
14-15 235 73 75 89,55% 111 47,21% 0 ND
15-16 0 82 77 ND 101 49,75% 0 ND
16-17 0 0 ND ND 29 37,1% 0 ND
17-18 0 0 ND ND 4 40% 0 ND
18-19 ND ND ND ND 1 25% 0 ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)