UPC : Escola tècnica superior d'arquitectura del vallès

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 78
Univ. Batx. / COU 23
FP2, CFGS 17
Altres accessos 5
Diplomat, llicenciat 4
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 25 anys 1
Total 130

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000394 Arquitectura 156 248 297 467

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 109
Assignació 3a opció 25
Assignació 2a opció 12
Assignació 4a opció 5

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats