Resum

Nota de tall juny

 • Arquitectura
 • Arquitectura -febrer-

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 120 182 129 79,31% 129 86,76% 0 ND
11-12 120 156 130 75,78% 256 86,67% 0 ND
12-13 120 131 144 72,06% 372 85,42% 0 ND
13-14 120 147 127 87,29% 473 84,4% 0 ND
14-15 0 0 ND ND 317 82,36% 0 ND
15-16 0 0 ND ND 262 79,94% 4 99%
16-17 0 0 ND ND 217 76,63% 16 96%
17-18 0 0 ND ND 174 90,09% 41 93%
18-19 ND ND ND ND 119 80,77% 61 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)