Resum

Nota de tall juny

 • Estudis d'arquitectura (febrer)
 • Estudis d'arquitectura

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
14-15 120 146 116 87,61% 286 84,65% 3 95%
15-16 120 126 120 96,12% 416 84,42% 55 99%
16-17 120 101 106 89,01% 474 81,48% 58 98%
17-18 120 132 126 94,17% 541 86,89% 44 95%
18-19 100 125 103 98,99% 583 87,68% 48 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)