UPC : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. especialitat en matemàtiques

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
10-11 25 25
11-12 40 35
12-13 40 33

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres