UPC : Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. especialitat en tecnologia

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
10-11 0 81,1 0
11-12 10,6 67 6,3
12-13 8,7 40 4,6
13-14 9,7 52,4 5,4

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Associat
  • Altres

HIDA segons el grau de titulació del professor

Institut de ciències de l'educació 1.509,85
Total 1.509,85

La categoria “Sense informar” correspon al personal que fa classe i que és investigador o PAS o personal aliè a la universitat

HIDA per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Associat

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides