UPC : Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial

Alumnes

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats