UPC : Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial

Professorat

  • Curs acadèmic :

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides