UPC : Facultat de nàutica de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 90
Univ. Batx. / COU 19
Altres accessos 17
FP2, CFGS 16
Diplomat, llicenciat 4
Univ. FP2 / CFGS 3
Més grans de 25 anys 1
Total 150

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000401 Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 73 186 92 62
GRAU00000409 Enginyeria marina 41 130 39 69
GRAU00000410 Enginyeria nàutica i transport marítim 81 173 62 32
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 195 489 193 163

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 151
Assignació 2a opció 15
Assignació 3a opció 7
Assignació 4a opció 2

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats