Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria en sistemes i tecnologia naval

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 60 66 65 83,87% 77 68,21% 0 ND
11-12 60 73 65 93,44% 141 68,43% 0 ND
12-13 60 66 63 89,66% 190 75,07% 0 ND
13-14 60 72 71 85,07% 251 76,45% 13 96%
14-15 60 65 66 84,62% 283 76,77% 16 94%
15-16 60 74 71 96,3% 301 80,94% 54 91%
16-17 60 72 69 96,92% 275 82,02% 40 91%
17-18 60 62 61 89,29% 281 84,45% 59 91%
18-19 60 64 65 89,83% 281 80,09% 61 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)