Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria marina

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 30 29 38 60% 40 52,23% 0 ND
11-12 30 41 34 75% 63 60,33% 0 ND
12-13 40 41 42 65,12% 89 64,99% 0 ND
13-14 40 40 43 80,49% 127 73,18% 2 93%
14-15 40 47 49 78,26% 156 72,09% 7 94%
15-16 40 28 46 94,87% 169 69,59% 9 87%
16-17 40 15 41 88,89% 145 68,63% 8 87%
17-18 40 21 30 81,48% 133 72,48% 26 87%
18-19 40 18 42 28,57% 128 73,02% 28 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)