Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 52
Dona 11
Total 63

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 11
Home 52

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10