Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 130
Demanda 2a opció 69
Demanda 1a opció 41
Demanda 3a opció 39

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 36
Assignació 2a opció 7
Assignació 3a opció 3
Assignació 4a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 108
De 7 a <8 98
De 5 a <6 64
De 8 a <9 38
Sense informar 32
De 9 a <10 10
De 10 a <11 9
De 11 a <12 5
De 12 a <13 1
Total 365

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 16
FP2, CFGS 7
Altres accessos 5
Univ. Batx. / COU 4
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 34