Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 40 43 80,49%
14-15 40 47 49 78,26%
15-16 40 28 46 94,87%
16-17 40 15 41 88,89%
17-18 40 21 30 81,48%
18-19 40 18 42 28,57%

Nota de tall juny

  • Enginyeria marina

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 11 a <12

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 27
FP2, CFGS 12
Univ. Batx. / COU 6
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Més grans de 25 anys 1
Altres accessos 1
Total 49