Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria nàutica i transport marítim

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 45 91 47 97,73% 50 72,09% 0 ND
11-12 45 81 51 97,73% 91 78,73% 0 ND
12-13 45 96 55 93,48% 136 86,63% 0 ND
13-14 45 91 58 95,92% 187 88,25% 5 96%
14-15 45 84 51 100% 223 89,56% 29 97%
15-16 50 70 55 100% 238 85,84% 30 97%
16-17 50 68 62 98,04% 253 87,84% 37 97%
17-18 50 60 55 91,49% 248 84,56% 45 96%
18-19 50 68 55 87,76% 243 88,16% 40 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)