Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
10-11 0 3
11-12 0 1

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat