Resum

Nota de tall juny

 • Matemàtiques

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 64 56 ND 60 47,55% 0 ND
10-11 50 61 40 98,04% 105 73,47% 0 ND
11-12 50 64 44 96,15% 147 73,55% 0 ND
12-13 50 72 41 98% 131 80,36% 14 98%
13-14 50 74 53 96,55% 166 77,52% 32 87%
14-15 50 76 43 98,11% 177 76,38% 44 163%
15-16 50 85 40 100% 175 78,06% 51 85%
16-17 50 78 36 100% 162 79,42% 46 93%
17-18 50 98 34 83,87% 155 77,38% 48 94%
18-19 50 87 35 93,94% 149 78,59% 43 89%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)