UPC : Escola d'enginyeria de telecomunicació i aeroespacial de castelldefels

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 197
Altres accessos 56
Univ. Batx. / COU 44
FP2, CFGS 24
Univ. FP2 / CFGS 7
Més grans de 25 anys 5
Diplomat, llicenciat 1
Total 334

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000396 Enginyeria d'aeronavegació 98 198 73 72
GRAU00000397 Enginyeria d'aeroports 47 173 54 62
GRAU00000295 Enginyeria de sistemes de telecomunicació 90 181 91 88
GRAU00000296 Enginyeria telemàtica 44 97 31 66
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 279 649 249 288

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 254
Assignació 2a opció 52
Assignació 3a opció 32
Assignació 4a opció 14

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats