Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació)
 • Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (Inclou xarxes i Internet) (Febrer) (Agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 120 64 123 ND 125 56,74% 0 ND
10-11 120 66 120 89,55% 241 52,74% 0 ND
11-12 120 90 130 90,32% 322 54,35% 0 ND
12-13 120 72 140 79,01% 379 58,06% 6 95%
13-14 120 48 83 84,62% 353 65,54% 14 94%
14-15 20 1 18 ND 301 70,02% 26 89%
15-16 100 0 24 ND 278 66,2% 37 86%
16-17 100 0 8 100% 258 69,42% 43 81%
17-18 0 0 19 0% 234 69,31% 44 77%
18-19 ND ND 19 78,57% 192 70,27% 32 73%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)