Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
 • Enginyeria telemàtica -febrer-
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació)
 • Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)
 • Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (Inclou xarxes i Internet) (Febrer) (Agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 100 41 63 ND 65 60,41% 0 ND
10-11 100 14 47 100% 109 54,01% 0 ND
11-12 100 44 71 96,88% 152 55,27% 0 ND
12-13 100 32 83 96,67% 189 60,97% 4 100%
13-14 100 35 71 94,12% 203 66,69% 6 91%
14-15 0 0 19 ND 181 75,25% 13 90%
15-16 90 0 7 ND 151 71,91% 24 90%
16-17 90 0 8 100% 124 74,06% 33 88%
17-18 0 0 17 0% 104 80,18% 25 82%
18-19 ND ND 3 ND 88 75,27% 14 82%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)