Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria d'aeronavegació
 • Enginyeria d'aeronavegació / Enginyeria d'aeroports (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 107 79 85,9% 85 75,52% 0 ND
11-12 80 98 90 78,31% 173 77,84% 0 ND
12-13 80 110 95 62,07% 251 80,52% 0 ND
13-14 80 111 94 91,57% 331 82,74% 17 99%
14-15 0 0 39 ND 327 87,49% 45 95%
15-16 0 0 4 ND 316 85,71% 61 91%
16-17 0 0 ND ND 238 85,1% 77 90%
17-18 0 0 ND ND 130 88,67% 63 90%
18-19 ND ND ND ND 53 75,11% 36 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)