Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria d'aeroports
 • Enginyeria d'aeronavegació / Enginyeria d'aeroports (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 40 37 36 67,57% 36 65,13% 0 ND
11-12 40 47 43 78,57% 72 65,11% 0 ND
12-13 40 41 47 43,18% 105 71,3% 0 ND
13-14 40 42 45 80,49% 132 68,52% 3 98%
14-15 0 0 7 ND 113 76,18% 12 94%
15-16 0 0 1 ND 86 83,65% 22 90%
16-17 0 0 ND ND 59 77,11% 19 85%
17-18 0 0 ND ND 34 78,55% 19 84%
18-19 ND ND ND ND 13 72,24% 8 76%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)