UPC : Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 82
Dona 22
Total 104

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 22
Home 82

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10