Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 10 a <11 153
De 9 a <10 146
Sense informar 129
De 11 a <12 103
De 12 a <13 27
De 8 a <9 24
De 13 a 14 5
De 6 a <7 4
De 7 a <8 4
Total 595