Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
15-16 140 134 171 80,91%
16-17 140 149 170 83,93%
17-18 120 128 128 76,52%
18-19 120 126 126 80,17%

Nota de tall juny

  • Enginyeria de sistemes aeroespacials
  • Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)