UPC : Aplicacions i gestió de l'enginyeria de telecomunicació ( masteam ) / master in applied telecommunications and engineering management ( masteam )

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
15-16 3,3 18,2 5,6
16-17 4,6 22,9 5
17-18 3,3 25,9 7,8
18-19 0 19,6 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Associat
  • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides