UPC : Grau en enginyeria de sistemes aeroespacials/grau en enginyeria telem?tica

Alumnes

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats