Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 30 12 12 100% 0% 12 100%
16-17 30 20 20 100% 0% 20 100%
17-18 30 47 47 97% 4% 42 96%
18-19 50 39 42 99% 0% 39 90%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.