UPC : Escola d'administració d'empreses

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats