Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 130 101 140 87,91%
14-15 145 88 127 84,93%
15-16 130 111 145 86,79%
16-17 130 120 146 90,52%
17-18 130 78 157 71,2%
18-19 130 69 ND ND

Nota de tall juny

  • Administració i direcció d'empreses Centre universitari EAE

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 78
Altres accessos 26
FP2, CFGS 11
Univ. Batx. / COU 11
Més grans de 25 anys 1
Total 127