Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 150 210 210 100% 85% 0 0%
16-17 150 341 342 0% 93% 0 0%
17-18 150 322 305 25% 91% 0 100%
18-19 150 290 290 100% 0% 2 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.