UPC : Administració i direcció d'empreses/bussiness administration and management

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 150 160 160 100% 74% 0 0%
16-17 150 264 264 0% 93% 0 0%
17-18 150 228 213 20% 86% 1 99%
18-19 150 276 276 100% 0% 0 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.