UPC : Unitat transversal de gestió de l'àmbit de l'arquitectura de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats