UPC : Erasmus mundus en ciència i enginyeria de materials avançats (amase)/erasmus mundus master in advanced materials science and engineering (amase)

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés
16-17 15 8
17-18 15 17
18-19 15 16

Procedència dels estudiants de nou ingrés

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres