Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
15-16 80 0 32 ND
16-17 60 0 20 89,47%
17-18 0 0 29 0%
18-19 ND ND 35 91,18%

Nota de tall juny

  • Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química