UPC : Grau en enginyeria elèctrica/grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
15-16 0 0 7 ND
16-17 0 0 1 ND
17-18 0 0 2 ND
18-19 ND ND 4 ND