UPC : Grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil/grau en disseny industrial i desenvolupament del producte

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 15
De 10 a <11 2
De 11 a <12 1
De 12 a <13 1
Total 19