UPC : Grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil/grau en disseny industrial i desenvolupament del producte

Dades de curs acadèmic

  • Any acadèmic :

Evolució: nombre d'alumnes titulats per gènere

  • Dona
  • Home

Nombre d'alumnes titulats, per sexe i edat

  • Dona
  • Home

Evolució de la taxa de rendiment

  • Dona
  • Home