UPC : Doble màster universitari en enginyeria industrial i enginyeria d'organització

Alumnes

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats