Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 164
Home 71
Total 235

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 164
Home 71

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10