Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 2a opció 1.210
Demanda 3a opció 1.126
Demanda 4a opció i posteriors 1.057
Demanda 1a opció 359

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 92
Assignació 2a opció 42
Assignació 3a opció 2
Assignació 4a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 12 a <13 295
Sense informar 154
De 13 a 14 89
De 8 a <9 66
De 11 a <12 58
De 6 a <7 17
De 9 a <10 13
De 7 a <8 12
De 10 a <11 7
De 5 a <6 5
<5 1
Total 717

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 45
Altres accessos 16
Univ. Batx. / COU 5
Diplomat, llicenciat 3
Més grans de 25 anys 3
FP2, CFGS 2
Total 74