Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 576 76 60%
14-15 60 501 72 78,46%
15-16 60 508 65 91,38%
16-17 60 391 66 91,23%
17-18 60 912 63 85,71%
18-19 60 378 61 86%

Nota de tall juny

  • Medicina

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 12 a <13
  • De 13 a 14

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 47
FP2, CFGS 8
Univ. Batx. / COU 6
Més grans de 25 anys 4
Diplomat, llicenciat 3
Altres accessos 3
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 72