Resum

Nota de tall juny

 • Filologia catalana

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 69 75 ND 144 69,93% 2 ND
10-11 80 71 86 92,98% 220 64,07% 8 ND
11-12 80 83 82 95,65% 262 69,39% 22 ND
12-13 80 47 58 97,22% 237 72,23% 30 93%
13-14 80 35 41 96,55% 216 75,24% 40 90%
14-15 80 25 26 95,45% 168 73,41% 23 93%
15-16 80 39 46 92,5% 167 76,81% 34 86%
16-17 70 36 36 100% 147 72,55% 21 92%
17-18 70 35 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)