UB : Dret + administració i direcció d'empreses

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 70 105 0 ND 0 0% 0 ND
11-12 70 104 70 68,49% 117 77,2% 0 ND
13-14 60 80 63 79,31% 63 82,05% 0 ND
14-15 60 79 62 72,13% 283 87,7% 0 ND
15-16 0 97 66 ND 322 85,31% 0 ND
16-17 0 88 59 74,58% 343 83,65% 0 ND
17-18 60 91 64 ND 343 87,28% 0 ND
18-19 60 97 ND ND ND 0% ND ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)