Resum

Nota de tall juny

 • Belles arts

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 300 526 296 97,21% 505 87,03% 0 ND
11-12 300 468 316 93,55% 802 85,45% 0 ND
12-13 300 411 300 95,91% 1.057 91,19% 153 99%
13-14 300 373 309 94,66% 1.139 91,62% 213 98%
14-15 300 359 302 94,98% 1.146 91,42% 226 96%
15-16 300 365 297 97,11% 1.135 90,41% 190 98%
16-17 300 439 302 89,67% 1.156 91,65% 218 96%
17-18 300 368 303 93,77% 1.127 91,79% 190 95%
18-19 300 367 294 94,62% 1.158 91,91% 243 96%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)