UB : Conservació-restauració de béns culturals

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 115
Home 16
Total 131

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 115
Home 16

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10