UB : Conservació-restauració de béns culturals

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 1a opció 134
Demanda 4a opció i posteriors 96
Demanda 2a opció 82
Demanda 3a opció 60

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 69
Assignació 2a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 7 a <8 124
De 8 a <9 105
De 6 a <7 69
De 9 a <10 60
De 5 a <6 33
Sense informar 29
De 10 a <11 28
De 11 a <12 19
De 12 a <13 3
Total 470

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 30
Univ. Batx. / COU 14
Altres accessos 9
Diplomat, llicenciat 3
Més grans de 25 anys 2
FP2, CFGS 1
Total 59