UB : Conservació-restauració de béns culturals

Professorat

 • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 9 159,3 17,8
14-15 8,8 156,4 17,7
15-16 8,9 165,6 18,6
16-17 9,4 161,5 17,2
17-18 9,2 174,6 18,9
18-19 0 145,9 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

HIDA per tipologia de professorat

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides

HIDA per tipologia de professorat

Agrupacio Categoria PDI Hores impartides en aula
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 785,04
Permanents (TEU + Col·laboradors) 65,33
Lectors i altres Professors en vies de permanència 55,73
Associat 1.816,24
Altres 68,7
Hores impartides en aula
Total 2.791,04