UB : Conservació-restauració de béns culturals

Resum

Nota de tall juny

 • Conservació-restauració de béns culturals

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 50 48 55 72% 78 94,2% 0 ND
11-12 50 134 59 100% 131 90,39% 8 ND
12-13 50 94 54 93,75% 165 95,01% 23 99%
13-14 50 64 51 95,65% 180 93,35% 37 98%
14-15 50 68 49 100% 177 96,9% 35 99%
15-16 50 62 50 95,56% 181 95,2% 38 98%
16-17 50 59 55 78% 182 95,17% 31 99%
17-18 50 46 54 89,36% 194 90,23% 38 99%
18-19 50 34 43 60% 168 88,83% 28 99%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)